Strona używa plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, realizacji zamówień oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. zamknij
     
 
 
 


Lista norm w aktualnej wersji programu

znalezionych dokumentów: 4932

PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym 
PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 12: Oznaczanie granic Atterberga 
PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 1: Oznaczanie wilgotności 
PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych 
PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru 
PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego 
PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 5: Badanie edometryczne gruntów 
PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym 
PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia 
PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody 
PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009P
Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007P
Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia 
PKN-CEN/TR 14788:2012P
Wentylacja budynków. Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań 
PKN-CEN/TR 15615:2009P
Wyjaśnienie ogólnych powiązań różnych Norm Europejskich z dyrektywą Charakterystyka energetyczna budynków (EPBD). Dokument "Umbrella" 
PKN-CEN/TR 16435:2014-06P
Ciekłe przetwory naftowe. Komponowanie związków tlenowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami EN 228 
PKN-CEN/TS 1187:2014-03E
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 
PKN-CEN/TS 12201-7:2007P
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06E
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PKN-CEN/TS 13244-7:2007P
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociagów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 
PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12P
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część3: Zalecenia dotyczace oceny zgodności 
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12P
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PKN-CEN/TS 14038-1:2009P
Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania chlorków z żelbetu. Część 1: Realkalizacja 
PKN-CEN/TS 15117:2009P
Przewodnik po zasadach zastosowania bezpośredniego i rozszerzonego 
PKN-CEN/TS 15324:2010P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury lepkości równoważnej na podstawie pomiaru lepkości przy małej prędkości ścinania z zastosowaniem reometru dynamicznego ścinania w trybie zmian oscylacyjnych w zakresie niskich częstotliwości 
PKN-CEN/TS 15325:2010P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości zerowego ścinania (ZSV) metodą pełzania w reometrze dynamicznego ścinania 
PKN-CEN/TS 15399:2008P
Systemy dostawy gazu. Przewodnik systemów zarządzania sieciami dystrybucyjnymi 
PKN-CEN/TS 15447:2009P
Montaż i mocowanie w badaniach reakcji na ogień zgodnych z dyrektywą Wyroby budowlane 
PKN-CEN/TS 16459:2014-06E
Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i pokrycia dachowe. Rozszerzone zastosowanie wyników badań według CEN/TS 1187 
PKN-CEN/TS 1852-3:2007P
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 3: Zalecana praktyka instalowania 
PKN-CEN/TS 54-14:2006P
Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
PKN-CEN/TS 81-29:2006P
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998) 
PN-B-01010:1991P
Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych wielkości 
PN-B-01012:1981P
Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-01013:1986P
Rampy samochodowe. Podział i określenia. Parametry podstawowe i wymagania 
PN-B-01022:1989P
Schody stałe. Określenia i podział 
PN-B-01025:1970P
Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-B-01025:2004P
Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-B-01027:1971P
Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni. Oznaczenia graficzne na rysunkach 
PN-B-01027:2002P
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu 
PN-B-01029:1960P
Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN-B-01029:2000P
Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych 
PN-B-01030:1970P
Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN-B-01030:2000P
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN-B-01031:1962P
Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia graficzne 
PN-B-01034:1962P
Projekty budowlane. Oznaczenia na opracowaniach graficznych zagospodarowania placów budowy 
PN-B-01035:1971P
Urządzenia sportowe. Oznaczenia graficzne na planach zagospodarowania terenu i na rysunkach budowlanych 
PN-B-01037:1987P
Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN-B-01039:1988P
Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych 
PN-B-01040:1988P
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN-B-01040:1994P
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN-B-01041:1988P
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-B-01042:1964P
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-B-01042:1999P
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-B-01050:1977P
Kuchnia. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Pojęcia, nazwy i określenia 
PN-B-01052-00:1978P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenie kuchenne. Postanowienia ogólne 
PN-B-01052-01:1985P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenie kuchenne. Wymiary koordynacyjne elementów wyposażenia 
PN-B-01052-02:1980P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenie kuchenne. Wymagania w zakresie przestrzeni do przygotowywania posiłków 
PN-B-01052-04:1981P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenie kuchenne. Wymiary koordynacyjne powierzchni użytkowej związanej ze spożywaniem posiłków 
PN-B-01056:1978P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia 
PN-B-01058:1988P
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 
PN-B-01060:1987P
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-B-01080:1984P
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 
PN-B-01100:1987P
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-01101:1978P
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-01102:1996P
Skalne surowce mineralne. Podział i terminologia 
PN-B-01300:1986P
Cementy. Terminy i określenia 
PN-B-01302:1992P
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-B-01400:1984P
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-01405:1974P
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
PN-B-01410:1989P
Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-B-01411:1968P
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-01411:1999P
Wentylacja i Klimatyzacja. Terminologia 
PN-B-01420:1975P
Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach 
PN-B-01421:1990P
Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-B-01430:1990P
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-01440:1984P
Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości 
PN-B-01440:1998P
Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01530:1969P
Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach 
PN-B-01700:1999P
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-B-01701:1984P
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-01705:1985P
Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia 
PN-B-01706:1992/Az1:1999P
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1) 
PN-B-01706:1992P
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01707:1992P
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01800:1980P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-B-01801:1982P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN-B-01802:1986P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
PN-B-01805:1985P
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-B-01806:1986P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw 
PN-B-01807:1988P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji 
PN-B-01808:1988P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-B-01810:1986P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne 
PN-B-01811:1986P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 
PN-B-01813:1991P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru 
PN-B-01814:1992P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-B-01815:1992P
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne 
PN-B-02000:1982P
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-B-02001:1982P
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-B-02003:1982P
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-B-02004:1982P
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 


 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |

 
 
     
Copyright © by Wydawnictwo Ars Boni Sp. z o.o.