START
Instalacja programu polega na umieszczeniu w napędzie otrzymanej startowej płyty CD Integram 3.0. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.
Jeżeli program nie uruchomi się automatycznie, z menu START należy wybrać polecenie URUCHOM i wpisać: D:\setup.exe (gdzie D oznacza napęd), a następnie nacisnąć ENTER.
Uruchomienie programu Integram 3.0 jest możliwe u Użytkowników, którzy mają zainstalowany program Integram 2.0 oraz mają wpięty w stosowny port (LPT/USB) klucz sprzętowy HASP.
Z ekranu startowego programu Użytkownik ma dostęp do pola wyszukiwarki, informacji o wersji tematycznej programu oraz kafli odnoszących do poszczególnych baz programu.

SŁOWNICZEK
Baza dokumentów – jest to jedna z grup dokumentów: Polskie Normy, Prawo, Ulubione lub Nowości.
Licencja – tytuł prawny Użytkownika do korzystania z bazy uzyskany na mocy Umowy licencyjnej zawartej pomiędzy użytkownikiem a Wydawnictwem.
Norma archiwalna – norma zastąpiona innym dokumentem bądź wycofana bez zastąpienia.
Norma branżowa – jako branżowe kwalifikowano dawniej tzw. normy zakładowe, ich oznaczenie rozpoczyna się od BN (a nie PN, jak innych Polskich Norm). Wszystkie normy branżowe mają status norm archiwalnych.
Norma w języku oryginału – wyłącznie w języku obcym, nieprzetłumaczone przez PKN na język polski.
PN – Polska Norma.
PKN – Polski Komitet Normalizacyjny.
Program – program Integram 3.0 wydawany przez Wydawnictwo Ars boni Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakręt 26/1.
Wydawnictwo – Wydawnictwo Ars boni Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakręt 26/1.

LEGENDA – KODY KOLORYSTYCZNE STOSOWANE W PROGRAMIE
W wynikach wyszukiwaniu i widoku bazy dokumentów pojedyncze dokumenty wyświetlają się w różnych kolorach. Zgodnie z wcześniejszą praktyką kolory te oznaczają odpowiednio:
- Polskie Normy - w języku oryginału (zob. słowniczek)
- Polskie Normy – obowiązujące, polskojęzyczne
- Polskie Normy – archiwalne (zob. słowniczek)
- akty prawne
Opis kodów kolorystycznych wyświetla się każdorazowo po skorzystaniu z wyszukiwarki nad widokiem wyników wyszukiwania.

WYSZUKIWANIE
W prawej górnej części okna programu znajduje się pole wyszukiwania. Po wpisaniu ciągu znaków, nie krótszego jednak niż 3 znaki, wyniki wyszukiwania wyświetlą się w nowej zakładce.
W głównym polu wyszukiwarki wyszukiwać można po tytule/frazach z tytułu dokumentu, numerze dokumentu lub jego fragmencie.
Po zadaniu frazy do wyszukania wyświetli się pasek postępu informujący o tym, na jakim etapie znajduje się aktualnie proces ładowania wyników wyszukiwania.
Pod polem wyszukiwarki można zaznaczyć opcję ograniczenia wyników wyszukiwania tylko do tych dokumentów, które są dostępne dla Użytkownika w pełnej treści.
Istnieje możliwość przełączania widoku dokumentów. Po wyszukaniu zadanej frazy wyniki wyszukiwania wyświetlają się jako kafle lub lista dokumentów. Za pomocą dwóch przycisków umieszczonych pod paskiem zakładek można przełączać widok wyników wyszukiwania z kafli na widok listy i odwrotnie. Program zapamiętuje ostatnio wybrany tryb widoku wyników wyszukiwania.
Po otwarciu wybranego dokumentu z widoku wyników wyszukiwania w nowej zakładce otworzy się metryka tego dokumentu.

PRACA Z ZAKŁADKAMI
Pod logo programu Integram 3.0 w lewym górnym rogu okna programu znajduje się panel zakładek. Po otwarciu programu widoczna jest tam zakładka START.
Po otwarciu jednej z baz dokumentów (wybraniu jednego z kafli) pojawi się ona w nowej zakładce.
Po wyszukaniu dokumentów za pomocą pola wyszukiwarki wyniki wyszukiwania pojawią się w nowej zakładce.
Po wybraniu dokumentu w nowej zakładce otworzy się metryka tego dokumentu.
Jeśli dokument jest dostępny w bazie w pełnej treści, w oknie metryki po prawej stronie widoczny jest kafel ORYGINAŁ. Po jego wybraniu treść dokumentu otworzy się w nowej zakładce.
Jeśli dokument nie jest dostępny w bazie w pełnej treści, w oknie metryki po prawej stronie widoczny jest kafel KUP TERAZ. Po jego wybraniu w nowej zakładce otworzy się okno zakupu tego dokumentu w sklepie PKN.
Opis zakładki informuje Użytkownika o jej zawartości – jest to numer dokumentu w przypadku otwartego dokumentu z pełną treścią, numeru dokumentu poprzedzony znakiem # w przypadku otwartej metryki dokumentu, wyszukiwana fraza w przypadku wyników wyszukiwania lub nazwa bazy w przypadku otwartej bazy dokumentów.

DOKUPOWANIE DOKUMENTÓW
Jeśli dokument nie jest dostępny w bazie w pełnej treści, w oknie metryki po prawej stronie widoczny jest kafel KUP TERAZ. Po jego wybraniu w nowej zakładce otworzy się okno zakupu tego dokumentu w sklepie PKN.
Aby dokupić wybrany dokument, należy dodać go do koszyka, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. W razie problemów z zakupem dokumentu proszę kontaktować się bezpośrednio ze sklepem internetowym PKN:
Informacje dla kupujących dokumenty w sklepie internetowym PKN można znaleźć tutaj: http://sklep.pkn.pl/jak_kupowac

PODGLĄD DOKUMENTU
Po otwarciu wybranego dokumentu w nowej zakładce otworzy się metryka tego dokumentu.
W metryce znajdą Państwo informacje m.in. na temat pełnego numeru i pełnego tytułu dokumentu, jego numeru ICS (w przypadku norm), liczbie jego stron, relacjach z innymi dokumentami oraz statusie.
Kafle/lista dokumentów o różnych statusach są oznaczane różnymi kolorami – zob. LEGENDA.
Po otwarciu dokumentu nad jego treścią widoczny jest panel nawigacyjny. Znajdują się na nim przyciski ułatwiające poruszanie się po dokumencie. Lewa część panelu obejmuje przyciski przenoszące na początek dokumentu, na poprzednią stronę, na kolejną stronę oraz na koniec dokumentu, a także podaje informacje o całkowitej liczbie stron dokumentu oraz na której stronie dokumentu Użytkownik obecnie się znajduje. Prawa część panelu umożliwia modyfikację widoku dokumentu. Za pomocą przycisków z lupą można regulować powiększenie widoku dokumentu. Za pomocą przycisków z obróconą strzałką można przełączać pomiędzy poziomym a pionowym widokiem dokumentów.

AKTUALIZACJA PROGRAMU
Aktualizacja programu będzie dokonywana online, tzn. za pośrednictwem Internetu. Aktualizowane są metryki norm oraz akty prawne (metryki i pełna treść) – jest to tzw. aktualizacja merytoryczna. Aktualizacje zawierać mogą również dodatkowe usprawnienia i nowe funkcjonalności – jest to tzw. aktualizacja techniczna. Aktualizacja merytoryczna będzie miała miejsce nie rzadziej niż raz na tydzień.

LICENCJA
Informacja o numerze licencji (numerze klucza sprzętowego HASP) znajduje się na belce u dołu okna.

NOTA PRAWNA
Właścicielem praw autorskich do programu Integram 3.0 jest Wydawnictwo Ars boni Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakręt 26/1.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Program chroniony prawem autorskim. Kopiowanie lub powielanie programu w całości lub części bez zgody Wydawnictwa jest zabronione.

KONTAKT
Wydawcą programu INTEGRAM 3.0 jest:
Wydawnictwo Ars Boni Sp. z o.o.
ul. Zakręt 26/1, 60 - 351 Poznań

tel. 61 868 83 23
tel./fax 61 867 18 27
e-mail: arsboni@arsboni.com.pl

Problemy i zapytania w sprawach technicznych należy zgłaszać na adres:
e-mail: serwis@integram.com.pl

Wszelkie płatności prosimy dokonywać na nr konta w banku Pekao S.A.:
92 1240 6609 1111 0000 4933 7448

Prezes Zarządu – Michał Rozwadowski
NIP: 779-20-09-025
REGON 631174237
KRS 0000092535
wysokość kapitału zakładowego 250 tys. zł

CENNIK PROGRAMU

Budownictwo Brutto Netto
wersja jednostanowiskowa 4 915,08 zł 3 996,00 zł
wersja sieciowa (5 stanowisk) 9 402,12 zł 7 644,00 zł
wersja sieciowa (10 stanowisk) 10 960,53 zł 8 911,00 zł
wersja sieciowa (20 stanowisk) 12 169,62 zł 9 894,00 zł
Przemysł spożywczy    
wersja jednostanowiskowa 3 999,96 zł 3 252,00 zł
wersja sieciowa (5 stanowisk) 7 377,54 zł 5 998,00 zł
wersja sieciowa (10 stanowisk) 8 997,45 zł 7 315,00 zł
wersja sieciowa (20 stanowisk) 10 371,36 zł 8 432,00 zł
 Elektroenergetyka    
wersja jednostanowiskowa 3 963,06 zł 3 222,00 zł
wersja sieciowa (5 stanowisk) 5 948,28 zł 4 836,00 zł
wersja sieciowa (10 stanowisk) 7 291,44 zł 5 928,00 zł
wersja sieciowa (20 stanowisk) 8 596,47 zł 6 989,00 zł
wersja sieciowa (50 stanowisk) 12 964,20 zł 10 540,00 zł

 
Regulamin Integram 3
 
Regulamin Integram 3 Elektroenergetyka
Regulamin Integram 3