Wyświetla się komunikat: „Nie można nawiązać połączenia z serwerem. Aplikacja zostanie zamknięta”
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest zablokowanie przez programy typu firewall dostępu do portu TCP nr 3307. Należy odblokować ten port lub skontaktować się w tym celu z administratorem.
Nie mogę uruchomić programu. Używam klucza sprzętowego wpinanego w port LPT
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Wydawnictwem.
Czy mogę używać programu w trybie offline, to znaczy gdy nie mam połączenia z Internetem?
Nie ma takiej możliwości i nie przewidujemy jej wprowadzenia. Korzystanie z programu Integram 3.0 wymaga dostępu do Internetu.